Skenkamelia (Stewartia Pseudocamelia)
(manuscript from the performance)Skenkamelian är ingen riktig kamelia.
Dess namn indikerar att den härmar förkläder sig som
låtsas vara
en kamelia

Att den uppför ett spel för gallerierna
sprider desinformation
far med osanning


Dess alstrande av blommor, bladverk och grenar går mycket sakta
Den spirar tvekande
Dröjer
Drömmer
Om en annan park i en annan tid som ska komma 

Skenkamelians kronologi är en annan än vår
De intrikata mekanismer som pågår i dess rotsystem är dolda för oss
Hemliga och komplicerade
Ofattbara och gåtfulla
Omöjliga att mäta eller utvärdera

Produkten
Blomsterprakten
Låter vänta på sig
Efter allt vi gjort
Låter den vänta på sig

Medan vi står där, beredda
Otåliga att få skörda avkastningen av vår insats
Men får vänta


Skenkamelian tillhör samma familj som teplantor och kamelior men är ingen av delarna
Oförmögen att falla på plats och lägga sig till rätta i någon begreppsklass
Vänder sig bort från det framlagda ultimatumet - antingen/eller
Den är något annat

Den obekanta aktörens närvaro kräver ett positionsskifte; frågan “Vad är det?” föranleder oundvikligen frågan “Vem är jag?”
I mötet med det obegripliga och synbarligen irrationella efterfrågar vi dess ideologiproduktion
Inte dess potential, dess möjligheter

Medan vi slår vakt omkring de distinkta kategorier enligt vilka vi arrangerar världen vägrar Skenkamelian att foga sig
Kräver förhandlingen av en ny identitet
Men hur kan vi tillgodose en sådan begäran?

Hur kan vi uttrycka det vi inte kan förstå?
Hur kan vi förstå det vi inte kan uttrycka?
Vad är ett tillstånd utan språk?

En företeelse måste benämnas för att existera
Formuleras, så att vi, gemensamt, kan göra den verklig.

Inte som antites
Utan som tes
Inte som icke-norm
Utan som självständigt begrepp
Som en oberoende del av världen.


Inträdet av det svårbegripliga och sällsamma i världen ändrar den
Det nyas ankomst har en konsekvens
Ett skift i taxonomin
En rubbning av den botaniska evolutionens geometriska förgreningar

Skenkamelian är nyanserad och vag
Ett kaotiskt material
En oorganiserad genetiskt materia

Frågan “hur ska vi bestämma den?” har inget svar
Vi ska leva med dess ovilja att låta sig definieras
Vi ska ingå i dialog med dess tvekan, dess komplexitet, dess brist på klarhet och logik

Och genom dessa samtal transformeras världen